Persondatapolitik for Destek ApS

1. Formål
Destek ApS vil med denne persondatapolitik gerne forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger og respekterer ønsket om hemmeligholdelse af personlige oplysninger. 


2. Hvilke personoplysninger indsamler Destek ApS?
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på destek.dk.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på destek.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

Hvis du har accepteret at modtage mails med nyheder og tilbud fra os, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnr. Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere information om nyheder og tilbud til dig.


3. Hvem videregiver Destek ApS personoplysninger til?
Oplysninger om dit navn, adresse, evt. e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til den transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. Desuden videregives oplysningerne til de salgskonsulenter og agenter, som udfører arbejde for Destek ApS.


4. Hvordan indsamler Destek ApS personoplysninger?
Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med køb, rådgivning eller vejledning, anvender hjemmesiden destek.dk cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie.

Vi anvender cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og lette din adgang hertil. For hvert besøg - uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie - opbygges der en logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft. Disse statistikker er anonymiserede.

Logstatistik bruges til:
at skabe øget brugervenlighed
at måle effektivitet af tjenester


5. Sikkerhed
Destek ApS har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

Destek ApS opbevarer og transmitterer personoplysninger krypteret hvor det er muligt. Alle persondata er derudover beskyttet bag firewall.


6. Links
Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links, bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra Destek ApS’.


7. Dine rettigheder
Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@destek.dk.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring.  

Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring. 

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af information om nyheder og tilbud. 

Retten til at klage.

Du kan opdatere dine oplysninger ved at logge på din medlemsprofil eller ved at kontakte Destek ApS. Se venligst kontaktoplysninger under pkt. 8.


8. Kontakt Destek ApS - Dataansvarlig
Har du spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger eller dit forhold til Destek ApS i øvrigt, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

Destek ApS
Orbovej 29
4293 Dianalund
CVR: 43050028

Telefon: 3313 1125
E-mail: info@destek.dk


9. Ændring af Persondatapolitikken
Destek ApS forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af privatlivets fred.


Opdateret maj 2018 

Destek ApS

Alle oplyste produktpriser på denne hjemmeside er ekslusive moms og uden fragtomkostninger.